IBAN is jouw bankrekeningnummer. Vanaf 1 augustus kan je alleen nog maar betalen en geld ontvangen met IBAN.
IBAN betekent International Bank Account Number. Dat is Engels voor internationaal bankrekeningnummer.